Mere information
ENTER FORSIDE

VEDRØRENDE: BYGGERÅDGIVNING


Professionel, teknisk rådgivning ved gennemførelse af nybyggeri, ombygning, forbedring, drift- og vedligeholdelse samt byfornyelse, er med de komplicerede regler inden for lovgivningen, tilskudsordninger m.v. uundgåeligt for en sikring af en optimal løsning for ejendommen og den enkelte beboer

Mere end 23 års erfaring inden for området og med en stab af medarbejdere og samarbejdspartnere med stadig ajourført viden inden for bolig- og erhvervssektoren, kan vi tilbyde et samarbejde der tilgodeser netop de aktuelle behov.

Vi har således gennem årene arbejdet for en række

 • andelsboligforeninger
 • ejerboligforeninger
 • almennyttige boligforeninger- og selskaber
 • private ejendomsejere og administratorer
med opgaver som

 • Vinduesudskiftning og renovering

 • Altanrenovering
 • Køkken- og badeværelsesetablering
 • Tag- og isoleringsforbedring
 • Facaderenovering
 • Etablering af nye VVS-anlæg
 • DV rapporter/vurderinger m.v.

Sagerne er gennemført som løbende drift- og vedligeholdelsesopgaver eller som byfornyelsesopgaver.

Vi tilbyder et uforbindende møde, hvor Deres behov, ønsker og drømme forenes med vore erfaringer og kendskab til muligheder til en praktisk og realistisk gennemførlig opgave, som vi har en indgående erfaring i at udvikle og styre.

Lad os få enderne til at mødes

 

ARKITEKTFIRMAET JØRGEN HAMMELBOE ApS

Jørgen Hammelboe


 
ENTER forside